Sviramo na Martinska Punk meets Kanal fest 2023.


Sviramo na Martinska Punk meets Kanal fest 2023.
 
Sviramo na Martinska Punk meets Kanal fest 2023. Podsjetimo da je nastup na Martinska Punk 2020. u prvoj pandemijskoj godini, bio ujedno i prvi nakon ponovnog okupljanja, na mjestu za koje smo emocionalno vezani.
Festival se odvija od 27. do 29. srpnja na lokaciji Martinske u Šibeniku, slavi se prvih 5 godina Kanal festa, kao i lokacije u trenutnom ruhu.
Uz sve domaće i gostujuće snage, biti će čast podijeliti pozornicu sa još uvijek aktivnim punk legendama, koje su itekako utjecale i na nas, Subhumans i Anti-Nowhere League.
 
 
We play Martinska Punk meets Kanal fest 2023
 
We play Martinska Punk meets Kanal fest 2023. Let’s remember that show on Martinska Punk, in the first pandemic year of 202, was also our first as the reunion happened, on the place we’re emotionally linked with.
Festival takes place July 27th-29th, on martinska site, in Sibenik, Croatia. Celebrating first 5 years of Kanal fest, and the first 5 years of site in current shape.
Besides all other bands, it will be a great pleasure to share the stage with punk legends, that also influenced us, such as Subhumans and Anti-Nowhere League.