Pokrenuli smo crowdfunding za izdavanje nove ploče

Vjerovali ili ne, početkom rujna 2023. snimili smo materijal za novi, samostalni album, nakon punih 30 godina.
Na istom mjestu, u našoj podrumskoj prosotoriji za probe u Šibeniku, od milja zvanoj ‘Konobi’, sa istim akterima kao i za vrijeme snimanja ‘Pobjedimo laž’ 1993.

Samom snimanju prethodilo je (opet) puno neočekivanih, i situacija za knjigu napisat, ali ishod je utoliko slađi, što kao rezultat sada možda prvog puta u životu imamo snimku na kojoj se sve čuje kako treba.

Kako bi lakše financirali izdavanje materijala i na ploči, kao i zbog otežanog funkcioniranja benda poradi dislociranosti članova, pokrenuli smo crowdfunding kampanju, sa ciljem da uz vašu pomoć lakše prikupimo potrebna sredstva.

Izdanje nosi simboličan naziv ‘Album’, jer isti nosi retrospektivu unatrag 40 godina.
Ima jednu preradu, i 2 obrade, ali dominantnu većinu pjesama čine stare nove, i nove, do sada nikad snimljene, ni objavljene pjesme.
Polovica njih napravljena je polovicom 90ih, a druga polovica u posljednjih godinu-dvije.
Sveukupno 11 pjesama, u nešto manje od 40 minuta, prepoznatljivog ‘ravno-u-glavu’, žestokog i tvrdokornog Nula punka, s textovima iz društvenih aktualnosti, koje rešetaju vokali Frua i Mitre.

U nadasve ugodnoj, i efektivnoj suradnji, snimanje, mix i produkciju potpisuje Ivan Jakić / Kut sobe.
Za mastering albuma bio je zadužen producent i inžinjer zvuka Petar Dundov / Neumatik studio.

Uz vinil, kao i posebno izdanje, u poznatom Nulinom stilu, sastavni dio ‘Albuma' je i popratna knjižica, ili booklet, od 28/A4 stranice, sa ilustracijama, tekstovima, pojašnjenjima, kao i prijevodima.
Uz članove benda, kao posebni gosti, od kojih poneki uključuju suradnike iz prvih dana i sa prvih izdanja, ilustracije potpisuju umjetnici: Marko Balaban - Balki, Ruška Miljak - Rule, Marin Urbanc - Buncek, Marko Vojnić Gin, Ninoslav Zelenović - Zele.

Za dizajn front/back covera, zadužen je dugogodišnji prijatelj i zlata vrijedan designer domaće diskografije, Darko Kujundžić.

Nula - Album, izlazi u izdanju PDV-a, na sljedećim formatima:
- vinyl LP (+ booklet + download card + poster)
- FanzineBooklet (+ download card + poster)
- Digital

Za ‘Album’ je moguće uplatiti crowdfunding u nekoliko različitih perkova, uključujući različite bundle pakete, u kombinaciji s različitim vrstama majica.

NULA - Album - LP = 20€
NULA - Album - Fanzine/Booklet (+ download card + poster) = 8€

Bundleovi/paketi:
NULA - Album - LP + T-shirt = 30€
NULA - Album - LP + Hoodie = 40€
NULA - Album - Fanzine/Booklet + T-shirt = 18€
NULA - Album - Fanzine/Booklet + Hoodie = 28€
NULA - Album - Full Bundle: LP + Fanzine/Booklet + T-Shirt + Hoodie = 58€

Iznosi kroz kampanju su podosta povoljnije, od cijene koju će ‘Album’ imati po objavljivanju, a svako ko uplati crowdfunding na poklon dobija prišvku + bedž.

Nula - Album (PDV077) izlazi u petak, 31. svibnja ove godine kao digtalno izdanje.
Očekujemo da ćemo fizičke primjerke izdanja, kao i majice, slati oko 15. lipnja 2024.

Ploču štampmo u prvih 500 primjeraka, i kroz crowdfunding je cilj pokušati doseći iznos od 6500€, koliko je potrebno za troškove produkcije albuma, kao i proizvodnje fizičkih izdanja.

Hvala unaprijed na podršci i da lakše dođemo do cilja,
Frua, Mitre, Roša, Jorde, Meniga
Nula Nula has launched a crowdfunding campaign for the release of their new record!

Believe it or not, in early September 2023, we recorded material for a new album, after a 30 years. In the same place, in our basement rehearsal space in Šibenik, called "Konoba", with the same band members as during the recording of "Pobjedimo laž" in 1993.

The recording process was preceded by (again) many unexpected situations, enough to write a book, but the outcome is all the sweeter because, as a result we now, perhaps for the first time in our lives, have a recording where everything sounds as it should.

To make it easier to finance the release of the material on vinyl, as well as due to the band's difficult functioning due to the dislocation of members, we launched a crowdfunding campaign, with the aim of collecting the necessary funds, with your help. https://www.pdv.com.hr/hr/artist/nula

The release has the symbolic name "Album", as it carries a retrospective of the past 40 years. It includes one cover and 2 reinterpretations, but the dominant majority of the songs are old new and new new, never before recorded or released tracks. Half of them were made in the mid-90s, and the other half in the last year or two. In total, 11 songs, in just under 40 minutes, of recognizable "straight-to-the-point ", fierce and unyielding Nula's punk, with lyrics about current social issues, delivered with the trademark vocals of Frua and Mitre.

In a truly pleasant and effective collaboration, recording, mixing, and production are signed by Ivan Jakić / Kut sobe. The album was mastered by producer and sound engineer Petar Dundov / Neumatik studio.

In addition to vinyl, as a special edition, in the familiar Nula's style, a main part of the "Album" is the accompanying booklet, 28/A4 pages, with illustrations, lyrics, explanations, as well as translations. In addition to the band members, as special guests, some of whom include collaborators from the early days and from the first releases, the illustrations are signed by artists: Marko Balaban - Balki, Ruška Miljak - Rule, Marin Urbanc - Buncek, Marko Vojnić Gin, Ninoslav Zelenović - Zele.

The design of the front/back cover was made by Darko Kujundžić, the longtime friend and invaluable designer.


Nula - Album, will be released by PDV Records, in the following formats:

  • LP (+ booklet + download card + poster) 
  • Fanzine/Booklet (+ download card + poster) 
  • Digital

For the "Album" it is possible to contribute to the crowdfunding in several different perks, including various bundle packages, in combination with different types of t-shirts.

NULA - Album - LP (+ booklet + download card + poster) = 20,00 €
NULA - Album - Fanzine/Booklet (+ download card + poster) = 8,00 €

Bundles
NULA - Album - LP + T-shirt = 30,00 €
NULA - Album - LP + Hoodie = 40,00 €
NULA - Album - Fanzine/Booklet + T-shirt = 18,00 €
NULA - Album - Fanzine/Booklet + Hoodie = 28,00 €
NULA - Album - Full Bundle: LP + Fanzine/Booklet + T-Shirt + Hoodie = 58,00 €

T-shirt = S, M, L, XL, XXL
Girlie TS = S, M, L
Hoodie = S, M, L, XL, XXL

The prices throughout the campaign are considerably more favorable than the price the "Album" will have upon release, and everyone who contributes to the crowdfunding will receive a badge + patch as a gift.


Nula - Album (PDV077) will be released on Friday, May 31st this year as a digital release. We expect to send physical copies of the release, as well as t-shirts, around June 15th, 2024.

We're pressing the record in the first 500 copies, and the crowdfunding goal is to try to reach the amount of 6500 €, which is needed for the production costs of the album, as well as the production of physical copy.
 

Thank you in advance for your support and to make it easier to reach our goal,
Frua, Mitre, Roša, Jorde, Meniga
Nula